dijous, 17 de març de 2016

Salari Mínim català de referència

Hem presentat i aprovat una moció que portarà al Congrés dels Diputats la derogació de la Reforma Laboral, que establirà un pla de xoc per l'ocupació, plans d'inspecció per garantir drets laborals i igualtat en el treball, i salaris mínims de referència per tots aquells contractes d'empreses amb administracions públiques.

Es poden fer coses amb les eines que tenim. No cal esperar 18 mesos. Vetllarem perquè es compleixi.

Defensant el SOC

Hem aprovat una esmena que defensa, una vegada més, el caràcter públic del servei d'ocupació de Catalunya (SOC), i el manteniment dels llocs de treball de les persones que han de desenvolupar les polítiques d'ocupabilitat del país. No té sentit que uns serveis públics acabin treballant per do nar negoci a les agències de col·locació, quan aquests mateixos serveis públics, amb els mateixos diners, podrien fer aquesta feina perfectament.